บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

UPP ULTIMATE PACKING CO.,LTD

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการ 0245555000705


144 หมู่ที่ 9 ตำบล หัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทร. (038) 575903 , (038) 575910 โทรสาร. (038) 575913 ทีมการตลาด

1. เพียงใจ ผงชานัน 085-142 9142 , 081-721 6736
2. สุนันทา ผงชานัน (แขก) 088-789 3156 , 096-636 2329
3. ปณิตา นวรัตนานนท์ (ตาล) 063-3631555

E-Mail :
ying.upp@gmail.com, ying@thaiupp.com
sale_upp@thaiupp.com
planning@thaiupp.com

แผนที่บริษัท