บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด


ผลิตภัณฑ์


HDPE-พลาสติกขาวขุ่น กันกระแทก ทนสารเคมีได้
รายละเอียดเพิ่มเติม