บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด


ผลิตภัณฑ์


พลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static Plastic)
รายละเอียดเพิ่มเติม
P - C UV - พลาสติกทนแสงแดดได้ดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
P/C VCI-พลาสติกป้องกันสนิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
PP - พลาสติกร้อน - ใส
รายละเอียดเพิ่มเติม
HDPE-พลาสติกขาวขุ่น กันกระแทก ทนสารเคมีได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
LDPE - พลาสติกเหนียว - ใส - ทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟิล์มพันพาเลท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ถุงใส่ขยะตรา รักษ์โลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
พลาสติกถุงพิมพ์
รายละเอียดเพิ่มเติม