บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด


ผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์P/C VCI-พลาสติกป้องกันสนิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
พลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static Plastic)
รายละเอียดเพิ่มเติม
พลาสติกป้องกันยูวี - UV Plastic
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ LDPE-พลาสติกเหนียว ใส ทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ HDPE-พลาสติกขาวขุ่น กันกระแทก ทนสารเคมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ พลาสติก PP
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ ฟิล์มพันพาเลท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกถุงหูหิ้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เศษผ้า/เศษผ้าเย็บวน
รายละเอียดเพิ่มเติม
พลาสติกถุงพิมพ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกถุงใส่ขยะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลกถุงเพาะชำ
รายละเอียดเพิ่มเติม