บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด


ข่าวสาร


บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ฉีดพ่น บริเวณ ภายนอกและภายในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม
บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ได้ร่วมบริจาคถุงใส่ขยะ และน้ำดื่ม ตรา๓๓๑ ให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม

อ่านเพิ่มเติม