บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

เริ่มต้นปี 2552จากการเป็นเทรดดิ้งส่งสินค้าให้กับภาคอุตสาหกรรม ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเอสที อัลทิเมท เซลล์ แอนด์ เทรดดิ้ง จึงเกิดแนวคิดในการที่จะกำจัดพลาสติกที่ใช้แล้วมิให้กลายเป็นขยะล้นโลก โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรีไซเคิล ( Recycle ) เข้ามาผลิตขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ย่อยสลายได้ง่ายไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ก่อตั้งบริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท ผลิตถุงจากพลาสติกรีไซเคิล เช่น ถุงเพาะชำ ถุงหูหิ้ว และถุงใส่ขยะชนิดต่างๆ ขยายตลาดสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเพื่อคุณภาพ และมาตราฐานของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 16 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน ชุมชน มีรายได้เพิ่มจากการคัดแยกพลาสติก การทอถุงมือผ้า เย็บเศษผ้าวน และหน้าการอนามัยจากผ้าเป็นต้น เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนทั้งองค์กรและสังคม

ผลิตภัณฑ์


พลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static Plastic)
รายละเอียดเพิ่มเติม
พลาสติกป้องกันยูวี - UV Plastic
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ LDPE-พลาสติกเหนียว ใส ทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ HDPE-พลาสติกขาวขุ่น กันกระแทก ทนสารเคมี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์P/C VCI-พลาสติกป้องกันสนิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ ฟิล์มพันพาเลท
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของเรา

ทางเรามีบริการจัดส่งหลากหลายรูปแบบ เช่น

1.จัดส่งจากโรงงานเรา ถึงโรงงานหรือที่ลูกค้ากำหนด โดยรถยนต์ของบริษัทฯ

2.จัดส่งทุกภาคของประเทศ โดยบริการขนส่งของเอกชน ต่างๆ

ลูกค้าของเรา


alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative