บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด


ผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ HDPE-พลาสติกขาวขุ่น กันกระแทก ทนสารเคมี
รายละเอียดเพิ่มเติม