บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

ข่าวสาร


บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ร่วมบริจาคถุงใส่ขยะ รพ.แปลงยาว


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2566 บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ได้ร่วมบริจาคถุงใส่ขยะ ให้กับโรงพยาบาลแปลงยาว ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ขอเป็นส่วนที่หนึ่งที่ได้แบ่งปันช่วยเหลือสังคม