บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

ข่าวสาร


บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างห้องน้ำ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว


เมื่อวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องน้ำ ให้กับที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด ขอเป็นส่วนที่หนึ่งที่ได้แบ่งปันช่วยเหลือสังคม