บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

ผลิตภัณฑ์


ถุงมือทอผ้า


คุณลักษณะ

นิ่ม ทอมาจากด้าย มีความโปร่งของเนื้อผ้า


คุณสมบัติ

มีความแข็งแรงคงทนและยังมีความสามารถใน การทนความร้อนได้สูงซึมซับน้ำได้ดี


การใช้งาน

เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ข้อควรระวัง

ควรเลือกขนาดถุงมือให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทำงานกับวัตถุแหลมคม