บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

ผลิตภัณฑ์


ฟิล์มพันพาเลท


คุณลักษณะ

เป็นม้วนใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น


คุณสมบัติ

บางมาก แต่มีความเหนียว และยืดหยุ่น เกาะติดกันเองได้


การใช้งาน

ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าช่วยอำนวยความสะดวกต่อขนส่ง


ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กับความร้อนสูง