บริษัท ยูพีพี อัลทิเมท แพคกิ้ง จำกัด

ผลิตภัณฑ์


สายรัดกระสอบ


คุณลักษณะ

เหมือนเชือกโดยทั่วไป แต่จะไม่มีรูปร่างเป็นเส้นกลมเหมือนเชือก แต่จะมีลักษณะเป็นเส้นที่ถูกรีดให้บาง


คุณสมบัติ

มีความเหนียว และแข็งแรงมาก ไม่ฉีกหรือขาดได้ง่าย รับแรงดึงได้มากกว่าเชือกธรรมดา


การใช้งาน

นำมารัดสิ่งของจำพวกบรรจุภัณฑ์เช่น รัดกล่อง รัดสินค้าบนพาเลท เป็นต้น


ข้อควรระวัง

ไม่ควรรัดของที่มีความร้อนมากจนเกินไป แนะนำให้ใช้กับเครื่องรัดอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น